قاضی بلخ      سرسره تاریخی
  وزیر سامانی     سفر فرنگ
  قاضی کاردان دیکشنری سلمانی خیر هواشناسی
 

 کلیله و دمنه

ديوانه   اقتصاد گاوی
  شهر دزدان باد خفا پول و درآمد کالری سکس
  شبلی خسته دمشق تاریخ گذشته
  اخبار ايران مهاجر ازدواج بد آخرین خلیفه
  مگس  الاغ مرده طول عمر شهر نو
         

در این بخش برخی از نوادر و لطایف زمانه را که بر دل من خوش آمده  با شما نیز بازگو میکنم

 تا چه پیش آید و چه در نظر آید

روی عناوین  بالا کلیک کنید