این یک سوال دبستانی از هنگ کنگ است که معروف شده

در عرض  ۲۰ ثانیه حدس بزنید

اتومبیل روی چه شماره ای پارک شده است

 جواب شما =>