آهنگساز  محمد حیدری  

 سوغاتی     از ترانه های زنده یاد  هایده

 

     

مگه تن من میتونه بدون تو زنده باشه 

ای که تویی همه کسم ، بی تو میگیره نفسم 

اگه تو رو داشته باشم به هر چی میخوام میرسم 

عزیزترین سوغاتی غبار پیراهن تو

عمر دوباره منه دیدن و بوییدن تو 

نه من تو رو واسه خودم ، نه از سر هوس میخوام

عمر دوباره ی منی ، تو رو واسه نفس میخوام 

ای که تویی همه کسم ، بی تو میگیره نفسم 

اگه تو رو داشته باشم به هر چی میخوام میرسم

وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد 

انگار اون از یه شهر دور که از همه دنیا میاد

تا وقتی که در وا میشه لحظه ی دیدن میرسه 

هر چی که جاده اس رو زمین به سینه ی من میرسه 

ای که تویی همه کسم ، بی تو میگیره نفسم 

اگه تو رو داشته باشم به هر چی میخوام میرسم 

وقتی تو نیستی قلبمو واسه کی تکرار بکنم

گل های خواب آلوده رو واسه کی بیدار بکنم

دست کبوترای عشق واسه کی دونه بپاشه