امروز  و فردا

خاطرخواه

 

 

 

 

 

پریشان مکن

 

 

 

 

 

هنگ محبت

ابر بهاری

 

 

 

 

 

من بیدل

 بیداد زمان

اشک من هویدا شد

ساغرم شکست

برگ خزان

زمن بگذرید

جوی مولیان

دو سه شبه چشمام

دوش .. دوش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گل بهشت

باز آمدم

 

 

 

 

 

ستارگان

 

 

 

 

 

 

 

آشفته حالی

کودکی

یاد من کن

 

 

 

نامهربونی

پرندوش

لیلی 

کلبه دهقانان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندگی 

شانه

 

 

 

 

 

 

   آزاده

  سکوت مرا ناشنیده مگیر

   آمدنت محاله

دعای سحر

     رفتم... رفتم 

   پریشان

       زمونه   

   شیرین جان 

     

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از تو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غریب آشنا

 

 

 

 

 

 

 

رفتم بار سفر بندم

تو که نیستی

 

 

 

 

 

 

 

یه دل اینجا.. اونجا

 

 

 

 

 

 

 

مرا عاشقی شیدا  

 یاد یار مهربان- کاوه دیلمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یاد باد

شمع انجمنی

آسمان عشق

تو دوری از برم

 

 

 

 

 

 

 

درویش

دلم گرفته

میکده

مست مستم

 

 

 

 

 

 

 

بی تو بسر نمیشود

زندگی بی چشم تو

 

 

 

 

 

 

 

جان من

جان عاشق

گل من

 

 

 

 

 

 

 
 

مرغ سحر

هرگز نگیرد جای تو

بوی بهار

مهر سیه چشمان

 

 

 

 

 

 

شیرین

شبگرد

یک سحری

ساربان

فال حافظ

فایده نداره

یادت فراموشم

زهره

 

 

 

 

 

 

همسفر

ما رو باش

 

 

 

 

 

شباهنگ

 

 

 

 

 

بارون بارونه  

رقیب

 

 

 

 

 

 

اصفهان

میپرستم

شکسته

 

 

 

 

 

 

 

یارا  یارا

بوی پیرهن تو

سرو سیمین

آشفته حالی

 

 

 

 

 

مرا که با تو شادم

 

 

 

 

 

نوروز

شعر حافظ